Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Craterium aureum (Schumach) Rostaf 

Protozoa › Mycetozoa › Myxomycetes › Physarales› Physaraceae› Craterium


Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Καρποφορία σε φύλλο. Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 (Ζήσης Αντωνόπουλος). 

Ακανόνιστη διάρρηξη πηριδίου (Αντώνης Αθανασιάδης)

Κόμβοι και σπόρια  (Αντώνης Αθανασιάδης)

Κόμβοι και σπόρια  (Αντώνης Αθανασιάδης)

Κόμβοι και σπόρια  (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Κόμβοι και σπόρια  (Αντώνης Αθανασιάδης)

Κόμβοι και σπόρια  (Αντώνης Αθανασιάδης)

Σπόρια 7.9-8.5μ  (Αντώνης Αθανασιάδης)


Σπόρια  (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Σπόρια  (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Σπόρια  (Ζήσης Αντωνόπουλος)

Σπόρια 7.9-8.5μ  (Αντώνης Αθανασιάδης)

Περιγραφή (Ζήσης Αντωνόπουλος):
Σποροκάρπια μισχωτά συνωστισμένα ως διάσπαρτα με ύψος 0,7-1 (1,5)mm. Σποροθήκη σφαιρική, υποσφαιρική ως υπο-ωοειδής, χρυσοκίτρινη ως σπανιότερα κίτρινη-καφέ, πράσινο-κίτρινη, με διάμετρο 0,4-0,6mm. Πηρίδιο μεμβρανώδες, μονό, ωχροκίτρινο, λεπτό ιδιαίτερα προς το κορυφαίο τμήμα όπου στην ωριμότητα διαρρηγνύεται με ακανόνιστο τρόπο αφήνοντας επιμένον τμήμα στην βασική περιοχή με μορφή κυπέλου. Υπόθαλλος μικρός δισκοειδής. Στύπος κοντός κίτρινος, σπανιότερα κοκκινο-καφετής. Καπιλίσσιο πυκνό, με κόμβους ακανόνιστους, λευκούς ως κίτρινους και μάλλον μικρούς, συγκεντρωμένους στο κέντρο με μορφή ψευδοκολουμέλλας. Σπόρια κιτρινο-καφέ υπό τεχνητό φως, με λεπτη κονδυλωμάτωση και διάμετρο 8-10μm. Πλασμόδιο κίτρινο. Καρποφορία σε πεσμένα φύλλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου